Povolební poděkování spoluobčanům

Sdružení nezávislých kandidátů za Čistou Trnovou děkuje všem spoluobčanům, kteří se dostavili k volbám v tak vysokém počtu, nejvyšším v celém regionu. Děkujeme zejména těm, kteří nám dali svůj hlas a ocenili tak spokojenost nad prací našeho sdružení v uplynulém období v zastupitelstvu a jeho výborech, stejně jako při prosazování všeho, co pomohlo zlepšit náš život v Trnové. Věříme, že se nám bude v naší práci dařit i do budoucna a že své zkušenosti zhodnotíme i v následujících letech.

Vaši

Alexandr KopeckijIng. Hynek OpoleckýMiroslav TurečekMgr. Ing. Václav GreplLibuše HronkováDoc. Ing. Jiří Chládek, Dr.Doc. MUDr. Jiří Bronský, PhD.

Facebooktwittergoogle_plus

PŘIJĎTE K VOLBÁM

Vážení spoluobčané,

dovolili bychom si Vás požádat, abyste přišli k volbám do zastupitelstva obce Trnová ve dnech 5.-6.10.

Jsme jediné z kandidujících sdružení, které kromě slibů do budoucna může voličům nabídnout i zkušenost z intenzivní práce v zastupitelstvu v uplynulých 4 letech.

Právě ČT byla jedinou a rozhodující silou, jejíž zastupitelé kategoricky prosadili provedení auditu vodovodní infrastruktury, proto jsme po zásahu odborníků přestali mít hygienicky závadnou vodu. A stejní lidé, kteří za ČT kandidují letos, prosadili zahájení stavby přípojky k přivaděči vody z Želivky, kterou předešlé zastupitelstvo odmítalo. Právě levnější a čistá voda z přivaděče začne v nejbližších dnech proudit díky Čisté Trnové do našich domácností. I přesto, že to naši zastupitelé neměli vždy jednoduché, podařilo se jim prosadit pro Trnovou řadu dobrých věcí. To je zárukou, že naše sliby budeme i v budoucnu schopni splnit, pokud nám dáte Vaši důvěru.

Náš předvolební leták si můžete stáhnout zde

Děkujeme Vám předem za Vaši účast ve volbách

Kandidáti za ČT – Žijme lépe !

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich