ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Řádné  zasedání zastupitelstva obce  Trnová

se koná dnes 16.5.2019 v 18.30 hodin

v konferenčním sále Penzionu Trnová čp.150

Program :

 1. Zahájení

 2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

 3. Kontrola usnesení

4. Schválení programu

 5. Složení slibu nového zastupitele

6. Volba předsedy stavebního výboru

7. Schválení kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 35/9

8. Projekt RD na p.č. 139/125

9. Elektromontáže Lety – projekt přeložky TS na p.č. 140/90

10. Zrušení kulturního a sociálního  výboru, odměna zastupitele

11. Projednání návrhu závěrečného účtu obce a uzávěrky 2018

12. Schválení zařazení území obce do územní působnosti  MAS  Mníšecko

13. Diskuse

14. Závěr

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ

„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich