OMEZENÍ PROVOZU POŠTY PARTNER NA JÍLOVIŠTI

Upozorňujeme naše spoluobčany na změny v provozu jílovišťské pošty na konci letošního srpna z důvodu čerpání dovolené.

Ve dnech 27. 8. – 30. 8. 2018 bude výrazně omezen provoz Pošty Partner v Jílovišti následovně:

:

Po    27. 8.      8-11,    15-18

Út    28. 8.      8-11

St    29. 8.      8-11

Čt    30. 8.      8-11

Pá    31. 8.     8-11

Od září bude provoz pošty opět standardní.

Facebooktwittergoogle_plus

Voda z Želivky na dosah Trnové

Ve čtvrtek 19.7. proběhla v Klínci kolaudace nově položené přípojky přivaděče vody Baně – Mníšek. Jedná se o přípojku od dálnice do Klínce, část které vybudovala obec Trnová společně s našimi sousedy a zanedlouho se na ni připojí také .

Byly doloženy  všechny dokumenty a stavba může být uvedena do provozu. Během víkendu budou v Klínci postupně napouštět obě komory vodojemu a zahájí dodávku vody z Želivky. Pokládce potrubí naší části přípojky k vodojemu chybí posledních pár desítek metrů, poté se provedou tlakové zkoušky, připojení na společnou větev a po letech neklidu, nejistoty a drastických problémů bude gordický uzel zvaný zvaný „trnovská voda“ rozseknut.

Škoda, že někdejší vedení obce (Obecní úřad), které bylo personálně zcela shodné s tím dnešním, se nepřihlásilo do realizace projektu přivaděče od samého počátku a učinilo tak až prakticky s dvouletým  zpožděním po tvrdém nátlaku nespokojených občanů Trnové. Mohli jsme si tak ušetřit finance, ale především  zdravotní problémy, diskomfort i složité řešení úpravny vody, která díky odborníkům, přivedených Čistou Trnovou do obce, již delší dobu slouží bez problémů a výpadků, a to dokonce dvojitým  technologickým jištěním . Argument „My máme kopané studny… a to by stálo peněz, kde bychom na to vzali…“ neobstál, byť nás stál peníze navíc,  zpozdil, přidělal starosti  a v jednom okamžiku i zahnal do slepé uličky.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat. Činíme tak i nyní touto cestou přes web ČT, neboť si informace musíme opatřovat z jiných zdrojů. V pondělí na zastupitelstvu obce jsme sice žádali a vzkazovali, aby nám pan starosta sdělil nejčerstvější informace o přípojce přivaděče, ale naše žádost se k němu s největší pravděpodobností nedostala, nebo toto sdělení možná nepovažuje za významné. Činíme tak tedy za trnovský Obecní úřad a i do budoucna, tak jako doposud, Vás budeme informovat o vývoji situace.

 

Facebooktwittergoogle_plus

ČISTÁ TRNOVÁ PŘEDKLÁDÁ VYÚČTOVÁNÍ SVÉHO VOLEBNÍHO PROGRAMU

Vážení spoluobčané, Trnované,

zanedlouho uplynou čtyři roky od okamžiku, kdy Sdružení nezávislých kandidátů „Čistá Trnová – Žijme lépe!“ vstoupila do předvolební kampaně. Ve svém volebním programu přislíbila, jednoduše řešeno, zlepšit poměry v obci, zvýšit kvalitu práce zastupitelstva a Obecního úřadu a především vyřešit ty problémy, které nás nejvíce pálily. Mezi nimi byl na prvním místě problém s nekvalitní a drahou vodou. Nyní nastal čas na bilancování. Činíme tak před letními prázdninami proto, že na konci léta a v září již nebude čas se otáčet zpět. V ten čas už budeme hovořit o tom, co chceme nabídnout, doporučit a především udělat pro občany v následujícím volebním období.

Vyjadřujeme v této souvislosti naději, že vše nasvědčuje tomu, že bez ohledu na výsledek voleb přijdou do zastupitelstva lidé schopni obec směřovat efektivně kupředu. Doufáme, že už pominula doba, kdy jenom proto, že něco nekonvenovalo představám vedení obce, zastupitelé za Čistou Trnovou spotřebovávali zbytečně a nadmíru energii a někdy i duševní zdraví na to, aby prosadili, co by mělo být samozřejmé a logické. Doufáme, že pominula doba, kdy výrazy kvalitní právní zastoupení, audit či dotace některým lidem připadaly více jako sprostá slova než nejkratší a nejlevnější možná cesta k cíli. To vše se dařilo prosadit jen s nadměrným úsilím a nekonečně opakovanou argumentací, díky čemuž se řada zásadních věcí v Trnové řešila a řeší s mnohaměsíčním zpožděním. Mnohé se řeší či vyřešilo jen díky tomu, že jsme trvali nekompromisně na svém a neustupovali jsme. Věříme, že tento boj s nepružností, staromilstvím a zpátečnictvím, internetovou a komunikační negramotností, je jednou pro vždy historií. Zůstane tak poněkud trpkou vzpomínkou, co vše se dalo udělat navíc, dříve či rychleji. Věříme, že v příštím čtyřletém období se vše podaří dohnat. Čistá Trnová by ráda byla u všech pozitivních změn. Má na to program, nápady, řešení, kontakty a především schopné lidi a spolupracovníky. S tím vším Vás, Trnované, seznámíme na konci prázdnin.

Jedna paní před volbami v roce 2014 vyvěsila na obecní vývěsku pamflet, v němž uvedla, že Čistá Trnová rozjela tehdy volební kampaň na základě nepravd a urážek. Doporučila nám nevěšet lidem bulíky na nos, ať už se jedná o přidání důchodcům na vánoční příspěvek, vybudování přivaděče s levnou pitnou vodou či zlepšení života v obci a konstatovala, že se nebudeme ani moci podívat lidem do očí, když neříkáme pravdu… Jsme rádi, že se tato paní, pohlcena vlastní zapšklostí a dělením obce na starousedlíky a náplavu, tak hluboce mýlila. Její „Sibylino“ proroctví se nenaplnilo… Ne, nepřišla doba úpadku, jak předpověděla slavná věštkyně. Naopak, Trnová se rozvíjí a animozita vůči nově příchozím už pominula…

Volební program Čisté Trnové na léta 2014 – 2018  – sliby a skutečnost

  • Vytvoříme z řad našich spoluobčanů – odborníků na problematiku práva, ekonomiky, dotací, řízení, státní správy a komunikace – poradní sbor zastupitelstva Trnové. Ten se bude zásadním způsobem spolupodílet na kvalifikované správě a rozhodnutích přijímaných zastupiteli.

SPLNĚNO  – výhradně díky kontaktům a osobním vazbám SNK a sympatizantů ČT se podařilo získat kvalitní právní zastoupení Advokátní kanceláří Bělina & partners ve střetu se společností S.O.N.Y., získat ke spolupráci auditora vodovodní infrastruktury Ing. Peroutku, díky jehož závěrům se podařilo doslova vyhnat společnost Reinwasser, která nás napájela „jedovatou“ a předraženou vodou. Díky spolupráci ředitele VaK Beroun Mgr. Paula s Doc. Dolejšem, předním odborníkem na pitnou vodu, se podařilo získat k provozování vodohospodářské infrastruktury společnost VaK Beroun a došlo k celkové rekonstrukci úpravny pitné vody, dosavadní technologie byla nahrazena novým zařízením norské výroby se sekundárním osazením keramickými Japonskými filtry, které z vltavské vody udělaly pitnou vodu, jež v mnoha parametrech předčí uznávanou želivskou. Díky pomoci pana ředitele Paula obec už nevystupuje jako vazal společnosti S.O.N.Y, ale jako spoluvlastník vodohospodářské infrastruktury s tím, že o její část ve vlastnictví seychelské firmy se vede právní spor.

  • Budeme usilovat o dokončení realizace projektu přivaděče pitné vody Baně – Mníšek s možností využití dostupných dotací.

SPLNĚNO  – stavba přípojky bude v nejbližší době dokončena, Čistá Trnová využila svých kontaktů a především rad a doporučení auditora Ing. Peroutky k tomu, že se podařilo na výstavbu přípojky získat dotaci ve výši 67 % (přes 3. 000. 000 Kč), což je maximum, jehož se mohlo dosáhnout při využití všech možných dotačních zdrojů. Pokud by předchozí (staronové) vedení obce zavčas do projektu přivaděče vstoupilo, mohla být realizace pro Trnovou ještě levnější, bohužel tehdy jsme nebyli v zastupitelstvu a hlas „z ulice“ neměl patřičnou váhu, ačkoliv jsme byli velmi hlasití.

  • Podnikneme rázné právní kroky k určení vlastnictví infrastruktury v Trnové, která měla podle rámcové smlouvy přejít dnem kolaudace do vlastnictví obce.

SPLNĚNO  –  Advokátní kancelář Bělina & partners vede soudní spor se společností S.O.N.Y. , velice razantně a fundovaně, zatím ve stádiu všemožných, pro naše soudy typických, odvolávání a protahování procesu. Zastupitelé za Čistou Trnovou se účastní všech jednání soudů, konzultují další postup s AK Bělina & partners, další výstup očekáváme v podzimních měsících. Jedna věc se však výslechem svědků vyjevila zcela zřetelně – a je to smutné zjištění. Kdyby tehdejší Obecní úřad (ten podle zákona tvoří výhradně jen starosta a místostarosta a v inkriminované době, kdy jsme o majetek přišli,  jimi byly stejní lidé jako dnes, tedy starosta Štefan Moravčík a místostarosta Miroslav Nezbeda) ihned po kolaudaci o infrastrukturu projevil zájem, nemuseli jsme se soudit, byla by naše. Ba co víc, stačilo projevit zájem o tuto infrastrukturu a hlavně neoslovovat společnost S.O.N.Y. v korespondenci jako „majitele“, což vnímá soud jako negativní skutečnost a neprojevení dostatečného právního zájmu o svůj majetek. Je trpce úsměvné, že ti, kteří svým nezájmem a laxností vydali naši vodovodní infrastrukturu do rukou S.O.N.Y., dnes vedou za peníze obce spor o to, co Trnová mohla mít bez problémů ve svém vlastnictví. Kdyby tehdejší vedení obce (stejné personální složení OÚ jako dnes) po příchodu na radnici nevyhodilo na hodinu právního zástupce obce JUDr. Malečka, nemusela spadnout pod stůl společenská smlouva o založení s.r.o. ke správě infrastruktury mezi obcí Trnová  a Vodárnou Trnová a.s. Podle této smlouvy (máme k dispozici) by naše obec měla majoritu a o majetek by tak nemohla přijít. A konečně, v okamžiku, když se objevila zpráva o exekuci na majetek Vodárny Trnová a.s. a posléze informace o prodeji majetku (trnovské infrastruktury) do rukou společnosti S.O.N.Y., mělo vedení obce (stejné personální složení OÚ jako dnes, tedy starosta Štefan Moravčík a místostarosta Miroslav Nezbeda) možnost vznést námitku, že se prodává majetek Trnové uvedený v rámcové smlouvě s investorem, zastavit prodej,  ale Obecní úřad mlčel… Tímto okamžikem obec pozbyla vše. Soudní proces, iniciovaný Čistou Trnovou, tak vlastně nechtěně poukázal na viníky, kteří svojí liknavostí a nezájmem nechali obec připravit o majetek v hodnotě cca 100 milionů Kč. Věříme, že soud nakonec uzná požadavky obce, když ne v plném rozsahu, tak alespoň v částečném rozsahu.

  • Využijeme našich kontaktů ve státních orgánech a institucích, abychom dosáhli na dotace, subvence a financování projektů ze strany ministerstev, Kraje i Evropské unie.

SPLNĚNO  –   prosazením auditu navrženého Čistou Trnovou  – bohužel oddáleného o dlouhou řadu měsíců vedením obce z důvodu nepochopení možnosti se dobrat k vodě z přivaděče – a získáním ke spolupráci auditora a experta na problematiku vodovodní infrastruktury Ing.Peroutky, jsme pod jeho taktickým vedením dokázali získat nebývale vysokou dotaci na přípojku přivaděče ve výši 67 %. Z Evropských strukturálních a investičních fondů a Národních zdrojů Státního fondu životního prostředí jsme tak získali prostředky, bez nichž by výstavba přípojky nepřipadala v úvahu. V jednání jsou dotace na  revitalizaci okolí rybníčku pod Krčmou, výstavbu nového obecního úřadu, rekonstrukce veřejného osvětlení, opravu vozovek. To vše chce Čistá Trnová dále prosazovat až po volbách.

  • Zřídíme přestupkovou komisi, která bude se vší důrazností umožněnou zákony dbát o pořádek v obci, vymáhat dodržování vyhlášek a nařízení, včetně udržování zanedbaných ploch nezastavěných pozemků.

NESPLNĚNO  – Čistá Trnová projednala s Advokátní kanceláři, která se zabývá přestupkovou problematikou, možnost spolupráce, dohoda byla na spadnutí, stačilo jí podepsat. V tom okamžiku bychom mohli začít vybírat, mimo jiné, i pokuty za nepořádek, nepovolené skládky, nutit vlastníky nezastavěných pozemků k sekání travnatých ploch a sankcionovat nezájem. Z organizačního modelu, který nám byl Advokátní kanceláři představen, jasně vyplývalo, že náklady na pomoc Advokátní kanceláře by v konečném součtu byly nižší, než objem vybraných pokut. Jakousi přídavnou hodnotou, o níž šlo především, by byl pořádek v obci. Bohužel náš projekt neprošel, neboť vedení obce nesouhlasilo s nezbytností uhradit vstupní investici, byť ta by se v poměrně krátkém časovém úseku vrátila.

  • Zasadíme se o získání příspěvků na zviditelnění obce, výstavbu poutačů, propagačních nástěnek, zkvalitnění osvětlení a úpravu veřejného prostranství v návaznosti na historii a osobnosti Trnové, jakými byli Ema Destinnová, František Škroup či Čeněk Daněk.

SPLNĚNO  ČÁSTEČNĚ –   investora se podařilo získat s tím, že nechce, aby bylo jeho jméno zatím zveřejněno. V dohledné době budeme však o projektu veřejnost informovat.

  • Vyvrátíme předsudek, že Trnová je ponurým satelitem, vesnicí, kde se zastavil čas a s ním i výstavba, investice, společenský život a myšlení lidí, vlijeme život do žil naší obce.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – prozatím ne v takové míře, jak by bylo žádoucí. Je zde skupina několika desítek lidí kolem sympatizantů Čisté Trnové, kteří se scházejí a pořádají společenské akce, ví se i o dalších skupinách, které žijí obdobně. V plánu jsou i další kroky, které představíme v novém volebním programu.

  • Navýšíme důchodcům jejich vánoční příspěvek na přilepšenou – nekupujeme si jejich hlas, ale vnímáme ekonomickou realitu dnešních dní.

SPLNĚNO  –   s prosazením byl na začátku problém, protože Čistá Trnová narazila na odpor, ale přesto se nakonec podařilo zvýšení vánočního příspěvku důchodcům dojednat. Jsme rádi, že se to podařilo – v již zmiňovaném textu pamfletu jedné občanky před minulými volbami tato dáma totiž uvedla: „Zvýšíte příspěvky důchodcům? Nevěřím. Je to pouze líbivá politika. Každý hlas do voleb je dobrý a důchodců je tady dost. Volby jsou v říjnu a příspěvky se rozdávají v prosinci, jejich hlasy už nebudete potřebovat. Nevěšte lidem bulíky na nos!“ Inu – dáma se mýlila, ale omluvu od ní očekávat nejspíše nemůžeme…

  • Navážeme aktivní kontakty s našimi spoluobčany ze zahraničí, stejně jako se spoluobčany s jiným než českým mateřským jazykem a přimkneme je blíže životu v obci, jsou jedni z nás, půjdou s námi.

SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – prozatím ne v žádoucí míře, chybí větší zájem, na obou stranách. Přesto naši sousedé ze zahraničí, a někteří už i s českým občanstvím, se účastní společenských akcí pořádaných Čistou Trnovou, bývají účastníky brigád při úklidu obce a jejího okolí, zajímají se o dění v obci, navštěvují schůze zastupitelstva.

  • Zlepšíme grafickou podobu, přehlednost a především obsahovou kvalitu webu obce Trnová a zřídíme tam prostor pro otevřenou a kritickou diskusi i další podněty – tak, jak je to zvykem v obcích, kde vládne duch sousedství a demokracie. Vidíme na konkrétním příkladu, totiž, že bez zpětné vazby od občanů se obec řídit dobře nedá.

SPLNĚNO  –   ihned po volbách jsme vyvolali výběrové řízení na zřizovatele nových webových stránek od profesionální firmy, který plní nejen informační roli, ale splňuje i zákonem předepsané parametry a funkce pro státní správu. Předchozí zastupitelstvo tuto věc zcela a v rozporu se zákonem podcenilo, web obce byl provozován na jakési amatérské úrovni upřednostňující především agendu hasičů. Obci hrozila poměrně vysoká pokuta. Veřejná diskuse a výměna názorů je zatím problém, souvisí obecně se sníženým zájmem občanů o dění v obci, což je téma do dalšího volebního období.

Mimo volební program se Čisté Trnové podařilo prosadit mnoho dalších věcí. Mimo jiné jsme otevřeli a podpořili požadavek občanů na rozšíření dopravní dostupnosti obce Trnová. Po dlouhých letech nářků z řad našich sympatizantů byl opraven hrb na vozovce při vjezdu do staré zástavby, podnikli jsme administrativní kroky včetně podání trestních oznámení na neznámého pachatele pro zcizení majetku obce – konkrétně vodovodní infrastruktury. Z naší iniciativy se přestal na zasedáních zastupitelstva konzumovat alkohol, pořádáme každoročně úklid obce a jejího okolí. Významnou roli sehráli naši lidé při kalamitě s pitnou vodou, kdy jsme zavčas informovali občany o riziku zdravotního ohrožení a naši zastupitelé byli v permanentním kontaktu s pracovníky hygienické stanice, odkud získávali čerstvé informace o kvalitě vody. Významně se podíleli i při vymanění se z područí společnosti Reinwasser, která svojí neprofesionalitou a šlendriánem problémy s vodou způsobila a nebyla schopna je zvládnout. Ostatně tomu napomohly i televizní reportáže, které Čistá Trnová dokázala prosadit do vysílání na jednotlivých televizních stanicích, což mělo významný vliv i na postup kompetentních nadřízených institucí zabývajících se problematikou vody. Uvedli jsme v život webové stránky www.trnovane.cz, pomocí kterých se Vás pravidelně snažíme informovat o dění v obci. V současné době má náš zpravodaj přes 100 odběratelů. Často musíme bohužel pomocí tohoto webu suplovat insuficientní informování občanů ze strany obecního úřadu, které by ve slušné a moderní obci mělo být samozřejmostí.

Zřeknutím se nároku na honorář za výkon práce zastupitelů za Čistou Trnovou, kteří pracovali zcela zdarma, jsme ušetřili pro obec na nákladech celkem 182. 000 Kč.

A když už jsme u těch čísel – v souvislosti se zastupitelstvem, obcí, řešením problémů, komunikací s právníky, státními orgány auditory,  konzultacemi i korespondencí s institucemi má autor textu, tedy jen jeden z nás,  ve své počítačové outlookové  složce „Zastupitelstvo“ archivováno 10.200 e-mailů, což pracovně prezentuje přes 6,5 vyřízených e-mailů denně po dobu takřka čtyř let, i toto číslo o něčem vypovídá…

A Vy, kteří byste rádi pomohli a máte co nabídnout, doporučit, navrhnout řešení, napište nám, ozvěte se. Jsme otevřená skupina lidí a přivítáme každého, kdo má stejné cíle jako my a může přispět k jejich naplnění.

Vaše Čistá Trnová

Facebooktwittergoogle_plus

Sdružení nezávislých kandidátů v obci Trnová – Praha západ